SkilsmisseBrevkassen

Skilsmissebrevkassen består af CoPilots-Panelet, der er en række eksperter med mange års erfaring i skilsmisse og familier.

Stil dit spørgsmål til Chefjurist Tanja Graabæk fra Hvert3barn, autoriseret Psykolog Lea Holst-Jensen fra Skilsmissehuset, Økonomisk rådgiver Helle Thejn fra DetheleBarnPsykoterapeut Stine Zink.

  Stil dit spørgsmål her
Tanja Graabæk
Chefjurist
Helle Thejn
Økonomisk rådgiver
Lea Holst-Jensen
Aut. Psykolog
Stine Zink
Psykoterapeut
skilsmissebrevkassen Brevkasse skilsmisse

Panelet svarer på spørgsmål om alt lige fra økonomi og jura til dit barns trivsel, kærlighed, forældreskab og konfliktmægling.
Vi anonymiserer alle spørgsmål, der bringes på siden, og brevkassen er gratis at bruge.

bonusmor